:: Logowanie
E-mail
Hasło

Ustawienia programu pocztowego

Żeby korzystać z konta pocztowego za pomocą klienta poczty (np. Outlook), należy podać następujące parametry:

Użytkownik: pełny adres e-mail, np. ania1985@gadulek.pl
Hasło: hasło podane przy rejestracji
Serwer POP3: poczta.gadulek.pl
Serwer SMTP: poczta gadulek.pl

Należy również zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania"
Ranking stron
© 2006-2011 Gadulek.pl